УДРУЖЕЊЕ ТЕКСТИЛНИХ И КОЖАРСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ

– СПИСАК И АДРЕСЕ ШКОЛА –

 1. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
  11400 МЛАДЕНОВАЦ, ВУКА КАРАЏИЋА 75, ТЕЛ: 011/8230-143
  www.tehnickaskola.edu.les
  tsmladenovac@gmail.com
 2. ШКОЛА ЗА ТЕКСТИЛ И ДИЗАЈН
  16000 ЛЕСКОВАЦ, ВИЛЕМА ПУШМАНА 21, ТЕЛ: 016/251-040
  http://tekstilidizajn.edu.rs
  skolatekstilidizajn@gmail.com
 3. СТРУЧНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА”
  25000 Сомбор, Подгоричка 7, ТЕЛ: 025/432-810
  http://www.ss-svetisava.edu.rs/
  skola@ss-svetisava.edu.rs
 4. ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА И ТЕКСТИЛНА ШКОЛА “УРОШ ПРЕДИЋ”
  23000 ЗРЕЊАНИН, СТЕВИЦЕ ЈОВАНОВИЋА 46, ТЕЛ: 023/561-567
  www.upzr.edu.rs
  ssupredic@upzr.edu.rs
 5. ШКОЛА МОДЕ И ЛЕПОТЕ
  18000 НИШ, ГЕНЕРАЛА МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА 23, ТЕЛ: 018 255 477
  www.skolamodeilepote.com
  skolamode@gmail.com
 6. ТЕХНИЧКА ШКОЛА “МИЛЕВА МАРИЋ – АЈНШТАЈН”
  21000 НОВИ САД, ГАГАРИНОВА 1, ТЕЛ: 021/443-444
  www. mmaricajnstajn.edu.rs
  tschoolns@neobee.net
 7. ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
  17500 ВРАЊЕ, БРАЋЕ РИБНИКАР ББ, ТЕЛ: 017/422-425
  www.hts-vranje.edu.rs
  аrmenskizoran@gmail.com
 8. ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА И КОЖЕ
  36300 НОВИ ПАЗАР, ВУКА КАРАЏИЋА ББ, ТЕЛ: 020/312-799
  www.skolazadizajn.edu.rs
  skolazadizajnnp@yahoo.com
 9. ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН КОЖЕ
  11000 БЕОГРАД, БРАНКОВА 17, ТЕЛ: 011/2632-183
  www.skolazadizajnkoze.edu.rs
  tszdk@hotmail.com
 10. ТЕХНИЧКА ШКОЛА ВЛАСОТИНЦЕ
  16210 ВЛАСОТИНЦЕ, МИХАЈЛА МИХАЈЛОВИЋА ББ, ТЕЛ: 016/875-125
  www.tsvlasotince.edu.rs
  tsvlasotince@gmail.com
 11. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
  31300 ПРИЈЕПОЉЕ, 4, ДЕЦЕМБРА 3, ТЕЛ: 033/710-039
  tsprijepolje.edu.rs
  tsprijepolje@eunet.rs
 12. ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА СРЕДЊА СКОЛА “ЛАЗАР НЕШИЋ”
  24000 СУБОТИЦА, МАКСИМА ГОРКОГ 38, ТЕЛ: 024/644-111
  www.hts.edu.rs
  hemijska@tippnet.rs
 13. ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
  35000 ЈАГОДИНА, КНЕГИЊЕ МИЛИЦЕ 101, ТЕЛ: 035/245-071
  http://hornhunter3.wixsite.com/ptsjagodina
  tehnickaskolaja@open.telekom.rs
 14. СРЕДЊА ШКОЛА “ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ”
  22320 ИНЂИЈА, ТРГ СЛОБОДЕ 2А, ТЕЛ: 022/552-373
  www.natosevicin.edu.rs
  djordjenatosevic@yahoo.com
 15. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
  36320 ТУТИН, 7. ЈУЛА 19, ТЕЛ: 020/811-160
  www.tehtutin.edu.rs
  tehtutin@live.com
 16. СРЕДЊА ШКОЛА “СВЕТИ АХИЛИЈЕ”
  31230 АРИЉЕ, ВОЈВОДЕ МИШИЋА 40, ТЕЛ: 031/891-427
  http://sssvetiahilije.nasaskola.rs
  sssahilije@ptt.rs
 17. ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА “МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”
  37000 КРУШЕВАЦ, ЧЕХОВЉЕВА 1, ТЕЛ: 037/492-657
  www.tehnicka-skola.edu.rs
  office@politehnicka-skola.edu.rs
 18. ТЕКСТИЛНО-ТЕХНОЛОШКА И ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА “ДЕСПОТ ЂУРАЂ”
  11300 СМЕДЕРЕВО, 17. ОКТОБРА 40, ТЕЛ: 026/640-930
  www.despot.edu.rs
  skola@despot.edu.rs
 19. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
  36310 СЈЕНИЦА, САВЕ КОВАЧЕВИЋА 15, ТЕЛ: 020/741-048
  tehskosj@verat.net
  tssjenica@gmail.com
 20. ТЕХНИЧКА ШКОЛА “РАДОЈЕ ЉУБИЧИЋ”
  31000 УЖИЦЕ, НИКОЛЕ ПАШИЋА 17, ТЕЛ: 031/512-177
  www.tsradojeljubicicue.edu.rs
  tgsf@mts.rs
 21. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
  19350 КЊАЖЕВАЦ, КАРАЂОРЂЕВА 52, ТЕЛ: 019/730-350
  https://tehnickaskolaknjazevac.wordpress.com
  tehknjaz@gmail.com
 22. СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
  22400 РУМА, ПАРТИЗАНСКА ББ, ТЕЛ: 022/479-033
  www.srednjabr.edu.rs
  srednjabr.ruma@eunet.rs
 23. ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА
  11000 БЕОГРАД, ВОЈИСЛАВА ИЛИЋА 88, ТЕЛ: 011/2833-693
  www.skolazadizajntekstila.edu.rs
  skolazadizajn@eunet.rs
 24. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
  32250 ИВАЊИЦА, МИЋЕ МАТОВИЋА 2, ТЕЛ:  032/ 661-000
  www.tehnickaskola.rs
  tskoliva@eunet.rs
 25. ТРГОВИНСКО-УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА “ТОЗА ДРАГОВИЋ”
  34000 КРАГУЈЕВАЦ, САВЕ КОВАЧЕВИЋА 25, ТЕЛ: 034/6335-686
  https://tozadragovic.wordpress.com
  tozadragovic@open.telekom.rs
 26. ТЕХНИЧКА ШКОЛА “15.МАЈ”
  18400 ПРОКУПЉЕ, РАТКА ПАВЛОВИЋА 194, ТЕЛ: 027/329-252
  www.ts15maj.edu.rs
  ts15maj@open.telekom.rs
 27. СРЕДЊА ШКОЛА НОВИ ПАЗАР
  36300 НОВИ ПАЗАР, САВЕ КОВАЧЕВИЋА ББ, ТЕЛ: 063/644-891
  https://www.ess.edu.rs/
  es.bajevica@gmail.com
 28. СРЕДЊА ШКОЛА Чачак ‘Машинско саобрацајна школа
  Ул.Драгише Мишовића бр.146.
  Тел:032370640
  мејл: info@mssca.edu.rs
 29. СРЕДЊА ШКОЛА Краљево
  “Машинска техничка школа 14.октобар” Краљево
  Индустријска 21
  Тел: 036312433
  Мејл: mtskv14.oktobar@gmail.com
 30. СРЕДЊА ШКОЛА ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА, 24000 Суботица, Максима Горког 53, телефон 024644103, www.hts.edu.rshemijska@hts.edu.rs
 31. СРЕДЊА ШКОЛА Нови Сад,
  Техничка школа “Милева Марић – Ајнштајн”
  mileva.ajnstajn021@gmail.com
 32. TEHNICKO – POLJOPRIVREDNA SKOLA SA DOMOM UCENIKA
  36310 SJENICA, Сафвет-бега Башагића бр.15
  tpssjenica@gmail.com
  uprava@tpssjenica.com